WhyEngagedEmployeesAreYourNumberRecruitmentTool,EmployeeEngagement,HR,Recruitment,EmployeeExperience,Ambassador,onboarding,influencer,hrtools,engagement,productivity,recruitmenttool,recruitmentcost,peoplemanagement

Fokus på medarbejderglæde giver bedre bundlinje

Glade medarbejdere er ikke kun godt for moralen på arbejdspladsen, det er også tæt forbundet med en bedre bundlinje.

Det giver sig selv, at glade medarbejdere er bedre end triste eller ligeglade medarbejdere – men hvor stor betydning det faktisk har, kommer bag på mange.

Ud over at give god mening, er det også videnskabeligt bevist. Faktisk viser undersøgelser, at arbejdsglæde øger næsten alle forretningsmæssige resultater. Fx øges salg med op til 37%, produktivitet med 31% og nøjagtighed i opgaveløsningen med 19%.

Glade medarbejdere er sundere, mere kreative, arbejder bedre sammen og har mindre fravær end mindre glade medarbejdere.

Innovative og fremsynede virksomheder erkender i stigende grad, at trivsel på arbejdspladsen kan omsættes til håndgribelige forretningsresultater – og at investeringer i medarbejdertilfredshed påvirker bundlinjen positivt.

Læs med og se, hvorfor det er investeringen værd…

Medarbejdere, der trives, er mere produktive

Glade medarbejdere er i høj grad forbundet med øget produktivitet.

Når vi er glade og tilfredse, er vi også mere konstruktive. Vi giver den gerne en ekstra skalle, og vi synes ikke, det er belastende at gøre det.

Din virksomhed er kun så stærk, som de folk den består af, og hvis dine medarbejdere er engagerede og produktive, vil du kunne se en markant stigning i output, resultater og ROI.

Som du så tidligere, er der en statistisk sammenhæng mellem produktivitet og et godt arbejdsmiljø. Jo højere medarbejdertilfredshed, jo mere effektive er vi.

Omvendt kan det give nedsat produktivitet, hvis medarbejderne ikke er glade. Manglende arbejdsglæde gør folk mere stressede, og resulterer i at de har sværere ved at modtage de informationer, de skal bruge for at arbejde. Og dermed falder effektiviteten.

Øget fastholdelse af medarbejdere

At udskifte en medarbejder kan være en dyr fornøjelse. En opsigelse er ikke kun forbundet med tabt arbejde og udgifter til rekruttering, men også omkostninger til onboarding, oplæring og manglende effektivitet i begyndelsen af ansættelsen.

Ved at have fokus på medarbejdertrivsel vil virksomheder opleve øget fastholdelse af medarbejdere og dermed undgå dyre udskiftninger.

Glade, tilfredse medarbejdere bliver længere på arbejdspladsen. Og de er mere tilbøjelige til at gå et ekstra skridt, sprede glæde, komme med konstruktive input og forpligte sig på at udvikle sig selv.

Som arbejdsgiver kan det derfor være godt givet ud at gøre noget for at skabe en arbejdsplads, som medarbejderne trives i og er stolte af – og det kan du blandt andet gøre ved at skabe en kultur af fællesskab og sammenhold.

Glade medarbejdere har lavere fravær

Vidste du, at sygefraværet i Danmark koster 46.000.000.000 kr. årligt?

Og det var 46 mia. kr. til sygedagpenge og løn under sygdom.

Bag den pris gemmer sig kun de direkte omkostninger. En sygemelding er også forbundet med indirekte omkostninger som tabt produktion, vikarlønninger, faldende omsætning eller udgifter til overbetaling.

Fravær er altid forbundet med omkostninger, både menneskelige og økonomiske, og selvom det ikke er muligt helt at undgå fravær, er det som regel muligt at nedsætte det til et acceptabelt niveau – især hvis grunden til fraværet skyldes arbejdsmiljøet.

Trivsel og arbejdsglæde øger kvaliteten i arbejdet og mindsker udgifter til stress og sygefravær. Faktisk viser undersøgelser, at blandt medarbejdere der trives, har 85% ingen eller under 5 sygedage om året. Dette er kun gældende for 46% af de medarbejdere, som ikke trives.

Den generelle stemning på arbejdspladsen afspejles med andre ord på virksomhedens bundlinje, og en målrettet indsats med at nedbringe fravær kan medføre store økonomiske gevinster for virksomheden.

Arbejdsglæde og kundetilfredshed går hånd i hånd

Det er ingen hemmelighed, at kundetilfredshed står højt på agendaen i de fleste virksomheder.

Men en mindre kendt hemmelighed er det måske, at glade medarbejdere har stor indvirkning på, hvor glade kunderne er – men det er jo egentlig meget logisk; glade medarbejdere, som føler sig værdsatte, vil automatisk have bedre relationer med kunderne og gå et ekstra skridt for at gøre dem tilfredse.

Ved første øjekast kan det virke som om, kundetilfredsheden har den største betydning for virksomhedens bundlinje, men føler medarbejderne sig oversete, vil det påvirke arbejdsindsatsen og motivationen til at yde en god service.

Arbejdsglæden er derfor enormt vigtigt i forhold til både kundeanskaffelse og -fastholdelse.

Øget kreativitet og innovation

Produktivitet og effektivitet har allerede været nævnt flere gange som et resultat af større arbejdsglæde. Men en anden sidegevinst er udviklingen af bedre produkter og services til kunderne samt bedre løsninger til både interne og eksterne udfordringer.

Medarbejdere, der trives, udviser bedre evner til at tænke kreativt og ud af boksen. Fra produktionsholdet til marketingteamet vil dine medarbejdere være bedre rustet til at løse problemer, finde nye måder at samarbejde, tiltrække nye kunder og sælge mere effektivt.

Engagerede medarbejdere er mere forstående og hjælpsomme over for både kolleger og kunder. Det giver dem mulighed for at komme med mere relevante – og ofte bedre – idéer og løsninger, som kan hjælpe virksomheden med at være et skridt foran konkurrenterne.