WhyEngagedEmployeesAreYourNumberRecruitmentTool,EmployeeEngagement,HR,Recruitment,EmployeeExperience,Ambassador,onboarding,influencer,hrtools,engagement,productivity,recruitmenttool,recruitmentcost,peoplemanagement

Fokus på medarbeiderglede gir et bedre sluttresultat

Glade medarbeidere er ikke bare bra for moralen på arbeidsplassen, de er også tett forbundet med et bedre sluttresultat.

Det sier seg selv at glade medarbeidere er bedre enn triste eller likeglade medarbeidere – men hvor stor betydning de faktisk har, kan være overraskende for mange.

Utover at det er meningsfylt, er det også vitenskapelig bevist at arbeidsglede er viktig. Faktisk viser undersøkelser at arbeidsglede fører til en økning i nesten alle forretningsmessige resultater. For eksempel øker salget med opptil 37 %, produktiviteten med 31 % og nøyaktigheten ved oppgaveløsning med 19 %.

Glade medarbeidere er sunnere, mer kreative og bedre til å samarbeide enn mindre glade medarbeidere – og de har mindre fravær.

Innovative og fremtidsorienterte virksomheter innrømmer i stigende grad at trivsel på arbeidsplassen kan omsettes til håndgripelige resultater for bedriften, og at investeringer i medarbeidertilfredshet påvirker sluttresultatet positivt.

Les med for å se hvorfor det er verdt investeringen!

Medarbeidere som trives, er mer produktive

Glade medarbeidere er i stor grad forbundet med økt produktivitet.

Når vi er glade og tilfredse, er vi også mer konstruktive. Vi yter gjerne det lille ekstra, og vi synes ikke at det er en belastning å gjøre det.

Virksomheten er bare så sterk som menneskene den består av, og hvis medarbeiderne er engasjerte og produktive, vil du kunne se en markant stigning i produksjon, resultater og ROI.

Som tidligere nevnt er det en statistisk sammenheng mellom produktivitet og et godt arbeidsmiljø. Jo større tilfredshet blant medarbeiderne, desto mer effektive er de. På den annen side kan det føre til nedsatt produktivitet hvis medarbeiderne ikke er glade. Manglende arbeidsglede gjør folk mer stresset og fører til at det er vanskeligere å ta imot den informasjonen de trenger for å utføre jobben. Og dermed faller effektiviteten.

Økt bevaring av medarbeidere

Å skifte ut en medarbeider kan være en dyr fornøyelse. En oppsigelse er ikke bare forbundet med tapt arbeid og utgifter til rekruttering, men også omkostninger til onboarding, opplæring og manglende effektivitet i begynnelsen av ansettelsen.

Ved å fokusere på medarbeidertrivsel vil virksomheter oppleve økt fastholdelse av medarbeidere og dermed unngå dyre utskiftninger.

Glade, tilfredse medarbeidere blir lenger på arbeidsplassen. Og de er mer tilbøyelige til å yte det lille ekstra, spre glede, komme med konstruktivt input og forplikte seg til å utvikle seg selv.

Som arbeidsgiver kan det derfor være en god investering å gjøre noe for å skape en arbeidsplass der medarbeiderne trives og som de er stolte av – og det kan du blant annet gjøre ved å skape en kultur av fellesskap og samhold.

Glade medarbeidere har lavere fravær

Visste du at sykefraværet i Danmark koster 46 000 000 000 kr i året?

Og det var 46 milliarder kr til sykedagpenger og lønn under sykdom.

Bak denne summen gjemmer det seg kun direkte omkostninger. En sykemelding er også forbundet med indirekte omkostninger som tapt produksjon, vikarlønninger, fallende omsetning eller utgifter til overbetaling.

Fravær er alltid forbundet med omkostninger, både menneskelige og økonomiske, og selv om det ikke er mulig å unngå fravær helt, er det som regel mulig å få det ned til et akseptabelt nivå – især hvis årsaken til fraværet skyldes arbeidsmiljøet.

Trivsel og arbeidsglede øker kvaliteten i arbeidet og reduserer utgifter til stress og sykefravær. Faktisk viser undersøkelser at blant medarbeidere som trives, har 85 % ingen eller under 5 sykedager i året. Dette gjelder kun 46 % av de medarbeiderne som ikke trives.

Den generelle stemningen på arbeidsplassen gjenspeiles med andre ord på virksomhetens sluttresultat, og en målrettet innsats med å få ned fravær kan føre til store økonomiske gevinster for virksomheten.

Økt bevaring av medarbeidere

Å skifte ut en medarbeider kan være en kostbar affære. En oppsigelse betyr ikke bare tapt arbeid og økt ressursbruk til rekruttering, men også utgifter til innføring og en lavere effektivitet i begynnelsen av ansettelsen.

Ved å fokusere på trivsel vil du oppleve at medarbeiderne velger å bli lenger, og virksomheten kan dermed unngå dyre utskiftninger.

Glade, tilfredse medarbeidere blir lenger, og de er mer tilbøyelige til å yte det lille ekstra, spre glede, gi konstruktiv tilbakemelding og ta ansvar for egen videreutvikling. Som arbeidsgiver kan det derfor være en god investering å gjøre noe for å skape en arbeidsplass der medarbeiderne trives og som de er stolte av – og det kan du blant annet gjøre ved å skape en kultur av fellesskap og samhold. 

Glade medarbeidere har lavere fravær

Visste du at sykefraværet i Danmark koster 46 000 000 000 kr i året? Og det var 46 milliarder kr til sykedagpenger og lønn under sykdom.

Bak denne summen gjemmer det seg kun direkte omkostninger. En sykemelding fører også til indirekte omkostninger som tapt produksjon, vikarlønninger, fallende omsetning eller utgifter til overtidsarbeid.

Fravær er alltid forbundet med omkostninger, både menneskelige og økonomiske, og selv om det ikke er mulig å unngå fravær helt, er det som regel mulig å få det ned til et akseptabelt nivå – særlig hvis årsaken til fraværet skyldes arbeidsmiljøet.

Trivsel og arbeidsglede øker kvaliteten i arbeidet og reduserer utgifter i forbindelse med stress og sykefravær. Faktisk viser undersøkelser at blant medarbeidere som trives, har 85 % ingen eller under fem sykedager i året. Det samme kan sies om bare 46 % av de medarbeiderne som ikke trives.

Den generelle stemningen på arbeidsplassen gjenspeiles med andre ord i sluttresultatet, og en målrettet innsats for å få ned fraværet kan føre til store økonomiske gevinster for virksomheten.

Arbeidsglede og kundetilfredshet går hånd i hånd’

Det er ingen hemmelighet at kundetilfredshet står høyt på ønskelisten i de fleste virksomheter. Men en mindre kjent hemmelighet er kanskje at glade medarbeidere har stor innvirkning på hvor glade kundene er. Det er jo egentlig ganske logisk: Glade medarbeidere som føler seg verdsatt, vil automatisk ha bedre relasjoner med kundene og gjøre det lille ekstra for å gjøre dem tilfreds.

Ved første øyekast kan det virke som om kundetilfredsheten har størst betydning for virksomhetens sluttresultat, men føler medarbeiderne seg oversett, vil det påvirke arbeidsinnsatsen og motivasjonen for å gi god service. Arbeidsgleden er derfor enormt viktig med tanke på å både skaffe nye kunder og beholde de eksisterende. 


Økt kreativitet og innovasjon

Produktivitet og effektivitet har allerede vært nevnt flere ganger som et resultat av større arbeidsglede. Men en annen bieffekt er utviklingen av bedre produkter og tjenester til kundene samt bedre løsninger til både interne og eksterne utfordringer. 

Medarbeidere som trives, har ofte en bedre evne til å tenke kreativt og utenfor rammene. Fra produksjonsavdelingen til markedsføringsteamet vil medarbeiderne være bedre rustet til å løse problemer, finne andre måter å samarbeide på, skaffe nye kunder og selge mer effektivt.

Engasjerte medarbeidere er mer forståelsesfulle og hjelpsomme overfor både kollegaer og kunder. Det gir dem en mulighet til å komme med mer relevante – og ofte bedre – ideer og løsninger som kan hjelpe virksomheten med å ligge et skritt foran konkurrentene.